Общи условия

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп и използвайки този уебсайт, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия за ползване. Ако не сте съгласни с условията, моля, не използвайте уебсайта.
Съдържанието на уебсайта е със защитени авторски права. Забранено е използването на каквото и да е съдържание (текст, снимки, изображения, видео) без писмено разрешение на Издателство „Жар-Жанет Аргирова“.
Достъп до уебсайта на издателство “Жар-Жанет Аргирова” имат както регистрирани, така и нерегистрирани Потребители.
Регистрираните Потребители доброволно предоставят личните си данни при регистрация. Потребителите имат право да правят промени в личните си данни или да изискват техният потребителски профил да бъде закрит. Също така регистрираните Потребители изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.zharpress.com по електронен път и при необходимост от помощ от служител на Издателство “ Жар-Жанет Аргирова”.
От своя страна www.zharpress.com гарантира, че няма да предоставя личните данни на регистрираните Потребители на трети лица за рекламни, промоционални и други цели,  освен ако това не е необходимо в изпълнение на законодателството на Република България.
Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от www.zharpress.com във връзка с направена от него поръчка, с профила си, както и наши рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин. Потребителите имат право да се отпишат доброволно от получаването на рекламни съобщения. 
 
Връщане и рекламации
Според Закона за защита на потребителите след получаване на поръчката имате право да върнете закупените книги в срок от 14 дни при спазване на следните условия:
- книгата да няма външни повреди, одрасквания и наранявания и целостта й да не е нарушена;
- да не са правени опити за късане на страници;
- да няма повреди, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба;
- транспортните разходи за получаването на поръчката и връщането на книгата в издателството са за сметка на клиента.  
Закупуването на книгата се доказва с представяне на касова бележка или фактура, а за нейното връщане се изготвя допълнителен протокол, който се подписва и от двете страни.

Рекламации се предявяват в 14-дневен период след получаване на стоката.
При предявяване на рекламация потребителят има право да претендира за:
- възстановяване на заплатената сума;
- заменяне на стоката с нова;
- отбив от цената.
Възстановяване на сумата, заменяне или отбив от цената се извършват в 30-дневен срок.
В случай че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, ние ще информираме Потребителя чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното съгласие за променените условия.
При отказ на поръчка, платена с дебитна/кредитна карта, платената сума се връща само с кредитна операция по сметката на същата карта.
Коментари
Потребителите имат възможност да оставят коментари на обозначените места в уебсайта. Не се допускат коментари, които не са свързани с конкретния продукт, книга или автор. Ще бъдат изтривани всички коментари с обидно, нецензурно съдържание, коментари, съдържащи препратки към други сайтове, както и написани на латиница или с главни букви. При многократно нарушаване на условията правото на Потребителя да коментира  ще бъде ограничено.
Други
Издателство “ Жар-Жанет Аргирова ” се стреми да предоставя актуална и достоверна информация в уебсайта си, но не гарантира, че всички използвани източници са такива, както и че в страницата няма грешки. Издателство “ Жар-Жанет Аргирова ” не носи отговорност за информацията, която се предоставя от уебсайтове, които се администрират от трети страни.  
Издателство “ Жар-Жанет Аргирова” има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в уебсайта си, както и да прекрати използването му при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. 
Всяко използване на сайта www.zharpress.com означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно.
Координатите на Издателство “ Жар-Жанет Аргирова ” са:
София 1592
ж.к. „Дружба” бл.2, ет. 10. Ап. 47